PHƯỚC CHO NHỮNG NGƯỜI TRỌN VẸN TRONG ĐƯỜNG LỐI MÌNH.

“Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình,

Đi theo luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Phước cho những người giữ gìn các chứng cớ của Ngài,

hết lòng tìm kiếm Ngài.” Thi-thiên 119:1-2 

Con xin kính chào cô chú Tim cùng gia đình Hội Thánh yêu kính của con và cô xin chào thương mến chào các bé thiếu nhi yêu dấu ngày Sabat Phước hạnh trong tình yêu của Chúa.

Kính dâng lời cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ban cho chúng con được cùng nhau nhóm hiệp trong danh của Cha để tôn vinh, thờ phượng và cùng nhau suy gẫm học hỏi lời Cha. Nguyện kính xin Cha tể trị, dẫn dắt chúng con trong mọi sự. Để cho chúng con hoặc ăn, hoặc uống hoặc làm bất cứ sự chi khác cũng vì sự vinh hiển của Ngài mà làm. 

Nguyện mọi vinh quang, vinh hiển duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng. Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! Amen! 

Các con thương mến, 

Theo tiêu chí: “Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, Chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa”.

Trong buổi học hôm nay chúng ta cùng tiếp tục giúp nhau biết cách đọc, học, suy gẫm lời Chúa sao cho hiểu, nhớ lâu và biết cách áp dụng những gì Chúa phán dạy vào cuộc sống qua hai câu Thánh Kinh: 

“Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình.

Đi theo luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu

Phước cho những người gìn giữ các chứng cớ Ngài,

Và hết lòng tìm cầu Ngài.” (Thi Thiên 119:1,2)

Các con thương mến, 

Mỗi khi bắt đầu học lời Chúa các con hãy nhớ dâng lời cầu nguyện kính xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dạy dỗ dẫn dắt và giúp các con hiểu lời Chúa theo thánh ý Ngài, giúp các con có tấm lòng yêu mến học hỏi lời Chúa ngày càng hơn để lời Ngài trở nên như hơi thở, như linh lương nuôi dưỡng tâm linh các con, và biết áp dụng lời Ngài vào cuộc sống để các con luôn bước đi trong tình yêu, sự công bình, thánh khiết, và sự vinh quang của Thiên Chúa.

Sau đó chúng ta đọc vài lần lời Chúa một cách chậm rãi, suy gẫm và lắng nghe Chúa phán dạy qua từng câu Thánh Kinh.

ví dụ: khi chúng ta đọc câu Thánh Kinh thứ nhất:

“Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình. Các con cần đọc lại một vài lần rồi suy gẫm xem mình hiểu điều nầy như thế nào, những câu Thánh Kinh nào mình đã học có liên quan, có giải thích làm sáng tỏ hoặc hỗ trợ điều Chúa phán dạy ở đây?

Ví dụ: Chúng ta suy gẫm: Người trọn vẹn trong đường lối mình là người như thế nào? Có phải đó là người đạt được những điều mình ước muốn không? Có giống như là khi một người đặt ra mục mình cần phải ở trong nhóm học sinh giỏi nhất lớp trong học kỳ nầy, hay như mình cố gắng học thật giỏi để mai sau trở thành một bác sĩ tài năng, một nhà khoa học xuất chúng? Có phải là những con đường mình muốn đi, những kế hoạch mình nhắm tới, những điều mình thích, mình nghĩ là đúng và quyết tâm đạt được vì cho rằng nó sẽ mang lại một cuộc sống tốt nhất như mọi người vẫn thường làm trong thế gian? Và khi đã đạt được những mục đích do mình đặt ra thì sẽ trở thành người trọn vẹn trong đường lối mình? 

Các con thương mến, 

Là con dân Chúa, mục đích và đường lối của chúng ta hoàn toàn khác. Chúng ta là con dân của nước trời nên chúng ta chỉ chăm những việc thuộc về quê hương phước hạnh đời đời của chúng ta ở bên cạnh Thiên Chúa của chúng ta mà thôi. Vì vậy sự trọn vẹn trong đường lối mình của chúng ta không giống như những người không biết Chúa trong thế gian. Những người trọn vẹn trong đường lối mình mà Chúa phán dạy ở đây:  Nghĩa là người kiên trung, bền đỗ trong đức tin trên bước đường theo Chúa, là người không thối lui, không đổi dời, không ngã lòng cho dù có phải trải qua bất cứ khó khăn, thử thách, bắt bớ, cám dỗ như: bệnh tật, ốm đau, nghèo khó, bắt bớ… Nhưng người ấy vẫn luôn vững vàng hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn yêu kính Chúa, tôn thờ Chúa, hoàn toàn tin cậy, phó thác và vâng phục Chúa trong mọi sự.

 Lời Chúa đã giải thích cho chúng ta hiểu rõ hơn ngay liền trong câu Thánh Kinh kế tiếp đó là người Đi theo luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Trong Thánh Kinh từ ngữ đi theo, có nghĩa là nếp sống. Người Đi theo luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Nghĩa là người có nếp sống mà trong từng lời nói, suy nghĩ, việc làm, và hành động của mình luôn luôn làm theo luật pháp của Thiên Chúa. Luật pháp của Thiên Chúa bao gồm mười điều răn đã được chính tay Đức Chúa Trời viết trên hai bảng đá cộng với điều răn mới của Đức Chúa Jesus Christ và điều răn của Đức Thánh Linh, cùng tất cả những luật và lệ, là tổng cộng lời Chúa đã phán truyền trong Thánh Kinh.

Người đi theo luật pháp của Chúa nghĩa là người sống và làm y theo mọi điều Chúa phán dạy một cách thành tín trung kiên cho đến cùng, luôn luôn vâng phục và làm theo tất cả những gì Chúa muốn hoặc không muốn mình làm. Đó là người trọn vẹn trong con đường đi theo Chúa của mình, là người sẽ hưởng được mọi phước hạnh thiêng liêng ban cho từ Thiên Chúa, được có Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện bên cạnh mình ngay trong cuộc đời nầy lẫn cõi đời đời. Được vui thoả trong tình yêu và sự vinh quang của Chúa như lời Chúa phán: “Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình. Đi theo luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” trong sách Thi-thiên 119:1

Trọn vẹn trong đường lối mình không có nghĩa là người đó không còn phạm tội nữa, không có nghĩa là người đó sẽ không bao giờ còn vi phạm pháp luật của Chúa mà là người đó không chú về tội lỗi, không ưa thích làm ra tội nhưng trái lại mỗi khi nhận ra mình sai phạm hay đã lỡ làm ra một điều gì không đẹp lòng Chúa thì ngay lập tức ăn năn kính xin Chúa tha thứ và quyết tâm không tái phạm nữa. 

2-Phước cho những người gìn giữ các chứng cớ Ngài, và hết lòng tìm kiếm Ngài:

 Các chứng cớ của Chúa là gì, làm cách nào để chúng ta biết rằng mình có phải là người giữ gìn các chứng cớ của Chúa và hết lòng tìm kiếm Chúa? Lời Chúa chính là thước đo để chúng ta kiểm chứng và tìm ra cho mình mọi lời giải đáp.

 Lời Chúa phán:Ta ban cho chúng nó lề luật ta, và làm cho chúng nó biết mệnh lệnh ta, là điều nếu người ta làm theo thì được sống bởi nó.12 Ta cũng cho chúng nó những ngày Sa-bát của Ta để làm một dấu giữa Ta và chúng nó, để chúng nó biết rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu biệt chúng nó ra thánh.”

Hay: “Nếu các ngươi yêu lẫn nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ biết các ngươi là những môn đồ của Ta.” Giăng 13:35 và Ê-xê-chi-ên 20:11-12. 

Bởi tại chúng ta vâng giữ mọi mệnh lệnh của Chúa và vì chúng ta yêu nhau một cách đặc biệt nên đã làm cho người trong thế gian nhìn thấy chứng cớ tình yêu của Thiên Chúa trong chúng ta và nhận biết chúng ta thuộc về Thiên Chúa đó các con. 

  • Người gìn giữ các chứng cớ Chúa là người làm chứng nhân về Chúa, làm chứng nhân về tình yêu của Thiên Chúa qua sự hy sinh chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ đã làm ra cho mình, qua việc được tha tội, được làm cho sạch tội và được tái sinh, được tự do thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, được sống trong con người mới.
  • Người gìn giữ chứng cớ Chúa là người mà qua nếp sống của mình làm cho thiên sứ, các thánh đồ, người trong thế gian và ngay cả ma quỷ cũng phải nhận thấy chứng cớ về quyền năng cứu rỗi của Thiên Chúa đã đơm hoa kết quả trong chính nếp sống của mình, là người chiếu rạng được tình yêu, sự vinh quang của Thiên Chúa trong từng lời ăn tiếng nói, suy nghĩ, hành động việc làm của mình.
  • Người giữ gìn các chứng cớ Chúa là người làm cho danh của Chúa, tình yêu của Chúa, quyền năng cứu rỗi của Chúa trên mình được tôn cao, được bảo vệ giữ gìn nguyên vẹn, không bị hao mòn, hư hại, sai lệch, trái lại còn làm cho phát triển, làm cho có ích không chỉ cho bản thân mình mà còn cho người khác.

Các con biết không? Khi chúng ta nói những lời bỡn cợt, bông lơn, trêu đùa vô ích như người thế gian. Khi chúng ta thiếu lễ phép với người lớn, không vâng lời cha mẹ thầy cô, không giữ gìn thân thể mình sạch sẽ, đoan trang, không khiêm nhường hạ mình yêu thương, không cần cù chăm chỉ, không thật thà ngay thẳng. . . là chúng ta là người không giữ gìn chứng cớ Chúa, trái lại chúng ta đã làm cho ô uế máu Thánh của Chúa đã đổ ra vì mình, làm cho hao mòn danh cao quý của Chúa mà mình đang mang, làm cho tình yêu, sự công bình, thánh khiết của Chúa bị xem thường, bị nói phạm đến. 

Ví dụ: Một người nào đó biết chúng ta là con cái Chúa nhưng khi nhìn vào những hành động bất khiết mà chúng ta làm ra hoặc thể hiện ra như những ví dụ điển hình nêu trên, thì họ không thấy và cũng không tin những điều tốt lành về Thiên Chúa, và họ quyết định không đến với Chúa, không tin nhận Chúa. Như vậy là chúng ta không những không giữ gìn chứng cớ Chúa mà còn làm mất đi ân điển diệu kỳ Chúa đã làm ra trên chính mình và còn cướp mất đi cơ hội đem người khác đến với tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa. 

Để trở thành người trọn vẹn trong đường mình, Đi theo luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Và là người gìn giữ các chứng cớ Ngài. Trước hết chúng ta phải biết hết lòng tìm kiếm Chúa, cầu khẩn danh Chúa, hoàn toàn tin cậy, ngưỡng trông và vâng phục Chúa. Tìm kiếm Chúa chính là tìm kiếm sự vinh quang của Chúa, tìm kiếm thánh ý Chúa trên đời sống của mình qua chính lời Ngài được chép trong Thánh Kinh. Vì những gì cần cho loài người biết về một Thiên Chúa Toàn Năng công bình, thánh khiết, yêu thương, chậm giận giàu ơn tha thứ, nghiêm khắc trên tội lỗi, về chương trình cứu chuộc họ ra khỏi sự chết đi đến sự sống đời đời, về những sự phước hạnh hoặc những sự đoán phạt mà Chúa dành sẵn cho mỗi người tuỳ thuộc vào tấm lòng kính sợ Chúa hay chống nghịch Ngài đã được chính Ngài bày tỏ bằng chữ viết trong Thánh Kinh. 

Các con thương mến, 

Khi học một câu, một phân đoạn Thánh Kinh chúng ta cần cẩn thận suy gẫm tìm biết xem:

– Chúa đang nói đến ai, hay việc gì, việc đó xảy ra như thế nào, ở đâu và vì sao?

-Chúng ta áp dụng điều Chúa phán dạy nầy vào cuộc sống mình như thế nào?

-Chúa muốn mình làm hay không làm điều gì qua câu Thánh Kinh?

-Ai là tấm gương về điều mà Chúa đang dạy? 

Cô xin tóm tắt cho các con dễ nhớ, dễ hiểu và biết cách áp dụng hai câu thánh kinh trên vào cuộc sống mỗi ngày qua từng ý mỗi câu như sau:

1/ Những người trọn vẹn trong đường lối mình: Giữ gìn tấm lòng kính sợ, tôn thờ Thiên Chúa một cách vững vàng trung kiên bất chấp mọi nghịch cảnh, mọi cám dỗ thử thách.

2/ Đi theo luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu: Luôn luôn vâng phục và làm theo tất cả những điều răn pháp luật và mệnh lệnh của Chúa trong đời sống mình, hãy nhớ: Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là loài người. (Công-vụ-các-sứ-đồ 5:29b)

3/ Những người gìn giữ các chứng cớ Chúa: Hãy luôn ý thức Chúa biết hết mọi sự, Chúa luôn hiện diện trong đời sống của mình để biết giữ gìn trong từng lời ăn tiếng nói, nếp ở, sao cho danh Chúa luôn được tôn cao, được làm vinh hiển, cho tình yêu, sự công bình thánh khiết của Chúa được chiếu rạng, như muối của đất như ánh sáng của thế gian, xứng đáng với địa vị cao quý là con cái của Chúa mà chúng ta đang mang, để chứng cớ Chúa không chỉ được giữ gìn qua chính chúng ta hôm nay mà còn được giữ gìn, lưu truyền cho ngàn đời sau, cho con cháu của con cháu chúng ta nữa. Vì Chúa phán phước cho những người như vậy. 

4/ Hết lòng tìm cầu Chúa: Luôn đọc, học, nghe và suy gẫm lời Chúa trong Thánh Kinh, hoặc qua từng bài giảng lẽ thật lời Chúa của người chăn, qua sự dẫn dắt của các cô chú trong Hội Thánh, rồi cẩn thận làm theo để mỗi bước đi của các con là một bước nở hoa trái Thánh Linh, là những của lễ kính dâng lên Thiên Chúa đẹp lòng Chúa.

Hãy cùng nhau luôn luôn thưa với Chúa mỗi khi đối diện với bất cứ mệnh lệnh nào Chúa phán dạy chúng ta rằng: “Hỡi Thiên Chúa tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa, Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi.” như câu gốc được chép trong sáchThi-Thiên 40:8 mà chúng ta đã cùng nhau học thuộc hôm nay các con nhé! 

Các con thương mến,

Nào giờ chúng ta cùng nhau đến với các câu hỏi để kiểm tra lại việc học và hiểu lời Chúa qua hai câuThánh Kinh: 

“Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình.

Đi theo luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu

Phước cho những người gìn giữ các chứng cớ Ngài,

Và hết lòng tìm kiếm Ngài.”  (Thi Thiên 119:1-2)

Câu hỏi dành cho các con như sau:

1/ Hai Câu Thánh Kinh trên có mấy ý chính? Hãy nêu ra những ý chính mà con hiểu. 

(Cô đăng một thí dụ để giúp các con biết cách tìm những ý chính trong từng câu Thánh Kinh)

Trả lời:

-Thứ nhất: là những người được Chúa gọi là có phước.

-Thứ hai: những lý do, nguyên nhân giúp cho những người ấy được phước, gồm có bốn ý như sau: 

  • Trọn vẹn trong đường lối mình, 
  • Đi theo luật pháp của Chúa, 
  • Giữ gìn các chứng cớ Chúa 
  • Hết lòng tìm cầu Ngài. 

2/ Thánh ý Chúa muốn các con làm hoặc không làm điều gì qua câu Thánh kinh trên? Hãy kể ra. 

3/ Vừa qua các con có sống giống như lời Chúa phán dạy trong câu Thánh Kinh trên không? Nếu có hãy kể ra, nếu không hãy nêu lý do vì sao các con chưa sống được giống như lời Chúa dạy.

4/ Từ hôm nay các con sẽ áp dụng lời Chúa phán dạy qua câu Thánh Kinh trên vào cuộc sống như thế nào? Hãy đưa ví dụ.

5/ Chúng ta hãy cùng suy gẫm nhé! Đức Chúa Trời đã đoán phạt tội lỗi của chúng ta trên chính Con Một của Ngài để cứu chuộc chúng ta và ban cho chúng ta địa vị làm con cái vinh hiển của Ngài. Để ban cho chúng ta một cuộc sống phước hạnh trong Chúa từ nay cho đến cõi đời đời. 

a-Suy gẫm: Vậy, nếu chúng ta không biết kính sợ Chúa, không biết ơn Chúa, không vâng phục, nghe, làm theo và hết lòng bước đi theo pháp luật của Chúa, không giữ gìn chứng cớ Chúa để danh Chúa được vinh quang và chiếu rạng trong thế gian, không hết lòng tìm cầu Chúa. Thì đời sống của chúng ta không những không hưởng được những phước hạnh vô biên ban cho từ Chúa mà chúng ta còn bị Chúa sửa phạt như Lời Chúa chép: Giăng 15:1-2 “1 Ta là gốc nho thật, Cha của Ta là người trồng nho.2 Bất cứ nhánh nào trong Ta mà không kết quả thì Ngài chặt bỏ; và Ngài tỉa sửa {nhánh} nào kết quả, để nó ra nhiều trái hơn.”

6/ Các con có biết vì sao Chúa cho chúng ta được cùng nhau học hỏi lời nầy của Chúa hôm nay không?

7/ Vì sao Chúa luôn cáo trách nhắc nhở mỗi khi chúng ta phạm tội? 

8/ Các con hãy kể tên những người trọn vẹn trong đường lối mình mà các con biết trong Thánh Kinh. 

9/ Các con hãy nêu tên những người không trọn vẹn trong đường lối mình, không giữ gìn chứng cớ Chúa và không hết lòng tìm cầu Chúa mà các con biết trong Thánh Kinh. 

10/ Đọc, học, nghe, suy gẫm và cẩn thận làm theo lời Chúa phán dạy trong câu Thánh Kinh trên với tâm tình kính sợ Chúa, biết ơn Chúa, thờ phượng Chúa và hết lòng vâng phục Chúa giúp các con ra sao trên bước đường theo Chúa? 

Nguyện kính xin lời Thiên Chúa luôn ở đầy dẫy trong lòng các con.

Nguyện kính xin Chúa ban cho các con dư dật mọi sự khôn ngoan để các con luôn biết hết lòng tìm cầu ý Chúa và sống trong thánh ý Chúa để trở nên những người trọn vẹn trong đường lối mình, làm người giữ gìn và chiếu sáng chứng cớ Chúa cho thế gian, làm người được phước, được chọn, người thánh và rất yêu dấu của Ngài!

Chúng con xin kính dâng mọi vinh quang, vinh hiển quyền phép sự cao quý và hết thảy mọi lời chúc tôn duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng.

Cảm tạ ơn Chúa, cám ơn các con đã cùng cô học hỏi lời Chúa hôm nay.

Con xin thay mặt phòng nhóm thiếu nhi dâng lời cảm tạ ơn Chúa, cám ơn gia đình Hội Thánh, cám ơn cô chú Tim là người chăn yêu kính đã chăm lo, dạy dỗ, cầu thay và cùng đồng hành với chúng con trên bước đường theo Chúa.

Nguyện kính xin tình yêu bao la, ân điển diệu kỳ và sự thông công của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ cô chú và hai em.

Nguyện cho hết thảy chúng con ngày càng vững vàng hơn trong đức tin qua việc học, thực hành lời Chúa trong nếp sống mỗi ngày. 

Nguyện kính xin Chúa quan phòng, gìn giữ, thánh hoá và ban năng lực để hết thảy chúng con luôn vừa muốn vừa làm theo thánh ý tốt của Cha. Và Nguyện cho chúng con thêm biết yêu nhau bằng tình yêu của Chúa để cùng canh giữ, dìu dắt và nắm tay nhau đi về Nhà Cha. Trong ân điển yêu thương đời đời của Đấng Christ Jesus! Amen!

Grace Christian Nguyen 03/03/2018

Comments are closed.