SỰ CÁM DỖ VÀ SỰ THỬ THÁCH

Các con thương mến.
Lời Chúa trong sách Gia- cơ 1: 12 có chép rằng: “Phước cho người kiên trì trong sự cám dỗ; vì lúc đã được chấp thuận rồi, thì người ấy sẽ nhận mão của sự sống mà Chúa đã hứa cho những ai yêu Ngài.”

Trong mỗi giây phút của đời sống, chúng ta luôn đối mặt với những sự thử thách và những sự cám dỗ. Có thể nói, từ lúc các con thức dậy cho đến khi các con đi ngủ, và kể cả trong giấc mơ của các con nữa, các con đều sẽ phải kinh nghiệm sự thử thách và sự cám dỗ. Bài học về Lời Chúa hôm nay, cô sẽ cùng các con phân biệt thế nào là sự cám dỗ và thế nào là sự thử thách, làm thế nào để chúng ta đắc thắng được mọi sự cám dỗ và thử thách, làm thế nào khi chúng ta lỡ phạm tội với Chúa, và nhờ đâu chúng ta sẽ có một cuộc sống đắc thắng các con nhé.

Nguyện xin Chúa ban ơn trên các con trong việc học hỏi Lời Chúa, vì Lời Ngài là Lẽ Thật và là gươm hai lưỡi để chúng con chiến đấu, và để qua Lời Ngài chúng con sống trọn vẹn không tì không vết, chờ đợi sự đến vinh quang và phước hạnh của Đức Chúa Jesus Christ. Cảm tạ ơn Chúa. Amen.
Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua các mục của bài học hôm nay, các con nhé.

1. Phân biệt sự thử thách, và sự cám dỗ.
Sự cám dỗ luôn xảy đến đối trên đời sống của mỗi người, dù là người tin Chúa hay là người không tin Chúa. Ma quỷ rất là tinh ranh, chúng dùng sự cám dỗ để xui khiến cho loài người phạm tội mỗi ngày càng hơn, hòng làm huỷ diệt loài người và làm đau lòng Thiên Chúa, vì Thiên Chúa dựng nên loài người để làm con cái Ngài. Qua đó chúng phá hoại ý định và chương trình của Thiên Chúa đối với loài người. [1]

Đối với chúng ta là con dân Chúa, nếu điều trực tiếp đến từ Thiên Chúa được gọi là sự thử thách, còn nếu điều trực tiếp đến từ ma quỷ được gọi là sự cám dỗ. Vậy, ma quỷ cám dỗ chúng ta để kéo chúng ta phạm tội với Chúa, chống nghịch lại Ngài, nhưng Chúa cho phép sự cám dỗ của ma quỷ đến trên đời sống để thử thách chúng ta, với mục đích để mỗi một chúng ta nhận biết bản thân mình có đức tin và sự yêu kính Chúa đến đâu. Ngoài ra còn giúp chúng ta chứng minh đức tin của mình trước mặt các thiên sứ, loài người, Sa-tan và các quỷ sứ của nó.[4] Chúng ta cũng sẽ hiểu rõ hơn về chính mình, vì có lúc chúng ta nghĩ rằng mình đã vững mạnh rồi, nhưng thật ra chúng ta yếu đuối, có khi chúng ta lại phạm tội nữa.

Cũng có khi, chính Chúa trực tiếp thử thách con dân Ngài, như trong câu chuyện Chúa muốn ông Áp-ra-ham dâng cho Ngài I-sác, là đứa con trai mà Ngài đã ban cho ông lúc tuổi già, mà trước đó Thiên Chúa có hứa rằng Ngài sẽ khiến dòng dõi ông đông như sao trên trời, như cát bờ biển qua chính đứa con ấy. [2]

2. Làm thế nào để đắc thắng sự cám dỗ và sự thử thách?
Thánh Kinh có chép rằng: “Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào quá sức loài người đến cho các anh chị em. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không bao giờ để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách quá sức của các anh chị em; nhưng trong sự cám dỗ hoặc thử thách, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để các anh chị em có thể chịu được.” ( I Cô-rinh-tô 10:13)

Các con thương mến. Ông A-đam và bà Ê-va đã thất bại trong sự thử thách ăn trái cây biết điều thiện và điều ác qua sự cám dỗ của Sa-tan. Chính vì thế, mà hậu quả của tội lỗi lưu truyền trong dòng dõi loài người và trở nên đầy dẫy cho đến ngày nay. Thiên Chúa đã thương xót loài người, và cho loài người cơ hội qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, để những ai mong mỏi sự cứu rỗi của Ngài trong thời Cựu Ước và những ai thật lòng lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trong thời Tân Ước được vui mừng hớn hở. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài sẽ không để bất kỳ sự cám dỗ nào xảy đến với chúng ta, mà quá sức chịu đựng với chúng ta cả.

Giả sử, các con cùng nhau đi chơi, khi đi ngang qua một cây ổi đầy trái của người hàng xóm. Các con lấy lòng thích các quả ổi, mong muốn được ăn, và có ý tưởng đến gần cây ổi để hái vài trái. Như vậy, là sự cám dỗ đã xảy đến với các con. Nhưng chính lúc ấy, nếu các con lắng nghe tiếng Chúa nhắc nhở và biết rằng, nếu các con hái ổi, thì các con phạm tội ăn cắp của người khác. Một mặt thì các con muốn được ăn ổi, vì hương vị của ổi rất ngon, một mặt thì các con sẽ phạm tội nếu các con hái trộm ổi. Trong trường hợp đó, các con sẽ làm gì nào?

Nếu bạn nào có câu trả lời, thì bạn ấy hãy gõ lên màn hình để cô được biết với.
————————————————————————————————————————————

Các con thương mến. Trong trường hợp chúng ta trực tiếp đối diện với sự cám dỗ, và đó cũng là thử thách mà Chúa cho phép xảy ra với chúng ta. Thì điều chúng ta cần làm đó chính là chạy ngay đến với Chúa, và nói với Chúa rằng: ” Chúa ơi, con thật sự không thể nào tự mình chiến thắng được sự cám dỗ này, nguyện xin Chúa ban năng lực cho con chiến thắng nó, vì con không muốn phạm tội với Chúa đâu, và con tin chắc rằng quá sức của Ngài, con sẽ làm được. Cảm tạ Chúa. Amen.”

Lời Chúa có chép rằng: “Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài là năng lực tôi, tôi yêu mến Ngài.” ( Thi Thiên 18:1) và ” Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.” ( Phi- líp 4: 13). Đó chính là Lời hứa của Chúa cho mỗi con dân Ngài, rằng sức mạnh và năng lực đến từ Chúa sẽ giúp cho chúng ta sống đắc thắng.

Ngoài ra, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta sẽ xua đuổi những sự cám dỗ và cả Sa-tan, ma quỷ ra xa khỏi chúng ta. “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” ( Rô- ma 10:13). “Và những dấu hiệu này sẽ theo những người tin: Trong danh Ta họ sẽ trừ những quỷ… “ ( Mác 16:17)

Cô lấy ví dụ: Khi ý định nói dối nảy sinh ra trong tâm trí các con, vì một lý do nào đó các con muốn bảo vệ chính mình nên không muốn nói thật. Đó chính là lúc sự cám dỗ nổi lên, nếu các con có Lời Chúa trong lòng thì các con sẽ lập tức nhận ra ngay, và cũng chính là sự thử thách Chúa cho phép xảy ra để các con chứng tỏ được rằng mình có thật sự hết lòng yêu kính Chúa hay không? Vì nếu các con chiều theo sự cám dỗ ấy thì các con sẽ phạm tội với Chúa. Khi ấy, các con hãy nhân danh Chúa để xua đuổi chúng như sau: ” Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền cho ma quỷ và sự cám dỗ ta nói dối phải lui ra khỏi tâm trí ta. Con cảm tạ ơn Ngài. Amen.” [4]

Vậy là có hai phương cách giúp chúng ta đắc thắng được sự cám dỗ: đó là qua sự cầu nguyện xin Chúa ban ơn thêm sức cho chúng ta vượt qua và qua sự nhân danh Đức Chúa Jesus Christ xua đuổi sự cám dỗ và ma quỷ.

Chúng ta hãy cứ vững tin nơi Chúa toàn năng và kêu cầu Đức Chúa Jesus Christ cứu giúp chúng ta bởi vì:

“Vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên Ngài có thể cứu giúp những người bị cám dỗ vậy.” (Hê-bơ-rơ 2:18 )
“Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.”(Hê-bơ-rơ 4:16)

3. Làm thế nào khi chúng ta lỡ phạm tội với Chúa?
Các con thương mến. Khi đang còn sống trong xác thịt này, sẽ có lúc chúng ta sẽ lỡ phạm tội vì thiếu sự thông biết Lời Chúa, hay khi các con yếu đuối, sơ hở. Thì điều duy nhất mà các con cần làm ngay lập tức đó chính là chạy đến bên Chúa, cầu xin Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, chậm giận, tha thứ cho các con về điều mình đã phạm và xin Ngài ban cho các con năng lực để những lần sau các con sẽ chiến thắng sự cám dỗ.

Cảm tạ Chúa, Ngài là Đấng từ ái, thương xót, chậm giận. Ngài ban cho chúng ta cơ hội ăn năn. Các con hãy vững tin vì Lời Chúa có chép rằng:

“Nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha thứ cho chúng ta những tội lỗi của chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công bình.” ( I Giăng 1:9)
“Dù những tội của các ngươi như chỉ đỏ sậm, sẽ trở nên trắng như tuyết; dù chúng đỏ màu đỏ sậm, sẽ trở nên trắng như len.” ( Ê-sai 1:18b)
và: “Ngài đã đem những sự vi phạm của chúng tôi xa khỏi chúng tôi như phương đông xa cách phương tây.”( Thi thiên 103:12)

Chắc chắn Thiên Chúa của chúng ta sẽ vui lòng khi những chiên thơ của Ngài luôn biết sợ hãi sự phạm tội mà chạy đến bên Chúa, ăn năn, cầu xin sự thương xót và tha thứ của Ngài. Đó cũng là sự thể hiện tấm lòng gớm ghét tội lỗi và yêu kính Chúa đó các con à.

4. Vậy nhờ đâu chúng ta sẽ có một đời sống đắc thắng ?
Để đắc thắng những sự cám dỗ, thì Chúa có dạy con dân Ngài dùng một loại khí giới. Khí giới ấy chính là gươm của Đấng Thần Linh, là Lời của Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa được ví như gươm hai lưỡi, sẽ đánh trả từng lời dẫn dụ và cám dỗ của ma quỷ. Các con muốn sử dụng thành thạo khí giới ấy, thì các con phải siêng năng học hỏi Lời Chúa, có như vậy thì các con mới lớn lên trong sự hiểu biết về Lời của Ngài, các con sẽ thông sáng, mạnh mẽ và nhạy bén mà tránh xa những sự cám dỗ. Như trong Giô-suê 1:8 có chép rằng: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi mới hành động thông sáng.”

Ngoài ra, các con cũng phải cẩn thận và đừng đặt mình vào trong môi trường dễ bị cám dỗ. Chẳng hạn như, các con biết những trang web như báo mạng,…. rất là ô uế, việc vào các trang web ấy không đẹp lòng Chúa. Nên các con hãy chủ động ngay lập tức tránh xa các trang web ấy đi. Như trong câu chuyện ông Giô-sép đã bỏ chạy khi bị bà vợ của quan Phô-ti-pha cám dỗ phạm tội cùng bà.[3] Các con cũng không đến những nơi mà các con biết rằng mình sẽ dễ dàng bị cám dỗ và phạm tội, chẳng hạn như chỗ mà người ta tụ tập nói chuyện tầm phào, nói tục, chửi thề. Thay vì các con đến những nơi ấy, thì các con hãy chọn ngồi nơi nào yên tỉnh để học thuộc câu gốc để chuẩn bị cho buổi nhóm Sabbath, hay là cùng các bạn trong Hội Thánh đọc Thánh Kinh, cầu nguyện, tâm tình, vui chơi với nhau.

Kết luận:

Cô mong rằng, qua bài học Thánh Kinh ngày hôm nay, các con hiểu hơn về sự cám dỗ và sự thử thách. Qua đó, các con ngày càng lớn lên trong sự hiểu biết Chúa kính yêu của chúng ta và có một đời sống đắc thắng một cách mạnh mẽ những sự cám dỗ đang bủa vây chúng ta các con nhé.
Nguyện Lời Chúa đi vào lòng các con và các con biết sử dụng thành thạo Lời Chúa để chiến đấu chống lại những sự cám dỗ mỗi ngày. Cảm tạ Chúa. Amen.

Ghi chú

[1], [2] http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-gia-co-112-16/
[3] Ý tưởng được học hỏi và viết lại từ cô Phạm Thị Tuyết Minh.
[4] Sự góp ý và chỉnh sửa của cô Grace Nguyen.

Câu hỏi:

1. Đối với chúng ta là con dân Chúa, nếu điều trực tiếp đến từ Thiên Chúa được gọi là gì? còn nếu điều trực tiếp đến từ ma quỷ được gọi là gì?
2. Điền vào chỗ trốngThiên Chúa cho phép sự cám dỗ của ma quỷ đến trên đời sống để ……. chúng ta?
3. Có mấy phương cách giúp chúng ta đắc thắng được sự cám dỗ? Đó là những phương cách nào?
4. Vậy nhờ đâu chúng ta sẽ có một đời sống đắc thắng ?

Nguyệt Ánh

Comments are closed.