Thông báo: Tìm, học và suy ngẫm câu Thánh Kinh có cụm từ “kính sợ Chúa”

Các con thương mến
Cô Grace Nguyễn muốn con các chuẩn bị cho buổi nhóm thiếu nhi ngày 17 tháng 2 ( tức Mồng 2 Tết) như sau:

I. Tìm câu Thánh Kinh

 • Các con hãy tìm cho mình mỗi bạn 1 câu Thánh Kinh có cụm từ “kính sợ Chúa”
  – Cách tìm:
  1. Các con có thể dùng cuốn Thánh Kinh để tìm
  2. Các con tìm trong trang web http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible
  Cách tìm cô đã ghi chú trên ô nhập cụm từ khoá và đánh dấu trong khung hình chữ nhật màu đỏ.

II. Học, suy ngẫm về nội dung câu gốc tìm được.

 • Các con hãy học thuộc và suy ngẫm về nội dung câu gốc mà mình tìm được. Câu gốc mang ý nghĩa gì? Các con học được gì từ câu gốc đó?….
  Cô Grace sẽ gọi từng bạn để hỏi về nội dung, và sự hiểu của các con về câu gốc mà các con chọn.
  Ví dụ: “Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho, Để người ta kính sợ Chúa.” (Thi Thiên 130:4)
  Có thể hiểu câu gốc này như sau: Thiên Chúa là Đấng nhân từ, giàu lòng thương xót, chậm nóng giận, nhẫn nại chờ đợi chúng ta khi chúng ta phạm tội, và luôn tha thứ cho chúng ta khi chúng ta chạy đến với Ngài để ăn năn, xưng nhận những tội lỗi của mình. Chính vì thế mà chúng ta kính sợ Chúa. Chúng ta kính sợ Chúa nghĩa là chúng ta tôn kính Ngài ( yêu kính, thờ phượng và vâng phục Chúa), không muốn phạm tội làm Chúa buồn lòng nữa mà muốn sống thánh khiết, đẹp lòng Chúa. 

Nguyện xin Chúa ở cùng và dẫn dắt các con trong việc học, và suy ngẫm Lời Chúa. Cảm tạ Chúa. Amen.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Cô, Nguyệt Ánh

Comments are closed.