Thông báo: Về Việc Ghi Âm & Gởi Thánh Ca thiếu nhi

Các con thương mến
Hôm nay cô xin thông báo đến các con việc ghi âm và gởi các bài thánh ca mà các con ghi âm được đến email của chú Thanh Nguyễn: ngocthanh092002@yahoo.com
Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn cho các con trong việc tập hát, ghi âm các bài thánh ca.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Cô, Nguyệt Ánh

Comments are closed.