TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ VÀ ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG: HÃY NHÌN VÀO ĐỨC CHÚA JESUS

CÁC CON HÃY GIẢI Ô CHỮ HÀNG DỌC

Thể lệ: Chúng ta sẽ cùng nhau giải ô chữ hàng dọc( màu xanh) và cũng là từ khoá. Các con hãy giải trước 12 ô chữ hàng ngang. Mỗi ô chữ hàng ngang được giải thì chúng ta sẽ lật mở được 1 chữ cái của hàng dọc. Chúc các con có sự khôn ngoan và thật vui khi tham gia giải ô chữ này các con nhé. 

1. Hàng ngang 01: Có 04 chữ cái.
Điền vào chỗ trống:

Người nữ thấy cây ấy trái ăn ngon, lại đẹp mắt, là cây đáng chuộng vì để mở trí khôn, thì hái trái, ăn, rồi cũng trao cho chồng (là ông ….) ở gần mình, chồng cũng ăn.( Sáng thế ký 3:6)

2. Hàng ngang 02. Có 11 chữ cái.
Điền vào chỗ trống:

Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà yêu Chúa là …. ngươi; và yêu người lân cận như mình.( Lu-ca 10:27)

3. Hàng ngang 03. Có 05 chữ cái.
Điền vào chỗ trống:
Đức Chúa Jesus đã chịu ma quỷ …. trong đồng vắng.

4. Hàng ngang 04. Có 07 chữ cái.
Điền vào chỗ trống:
Các anh chị em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho các anh chị em, để lại cho các anh chị em một gương, để cho các anh chị em theo …. Ngài. ( I Phi-e-rơ 2:21)

5. Hàng ngang 05. Có 04 chữ cái
Điền vào chỗ trống:
Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ, và trở nên ở trong sự giống như loài người; được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến …., đến nỗi …. trên cây thập tự.(Phi-líp 2:7-8)

6. Hàng ngang 06. Có 06 chữ cái
Điền vào chỗ trống dựa vào sách Ma-thi-ơ 8: 19-20
Có một thầy thông giáo đến, thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Jesus phán với ông: Những con cáo có hang, những chim trời có ổ, nhưng Con Người không có chỗ để ….
7. Hàng ngang 07. Có 07 chữ cái
Điền vào chỗ trống dựa vào sách Mác 1:14-15
Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Jesus đến xứ Ga-li-lê, giảng …. của Đức Chúa Trời; rằng: Kỳ đã trọn, Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã gần. Các ngươi hãy ăn năn và tin ….
8. Hàng ngang 08. Có 05 chữ cái
Điền vào chỗ trống
Tên gọi … có nghĩa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi.
9. Hàng ngang 09. Có 06 chữ cái 
Điền vào chỗ trống dựa vào sách Giăng 2:1-11
Sự kiện Đức Chúa Jesus hoá nước rửa chân thành rượu ngon tại một đám cưới tại Ca-na là …. đầu tiên mà Ngài làm ra.
 
10. Hàng ngang 10. Có 06 chữ cái
Điền vào chỗ trống dựa vào sách Giăng 14:6a 
Đức Chúa Jesus là đường đi, lẽ thật và ….
11. Hàng ngang 11. Có 06 chữ cái
Điền vào chỗ trống dựa vào sách Ma-thi-ơ 9:20-22
Bởi …. vào Đức Chúa Jesus Christ, người đàn bà bị mất máu 12 năm được lành bệnh.
12. Hàng ngang 12. Có 06chữ cái

Điền vào chỗ trống dựa vào sách Hê-bơ-rơ 12:2

Hãy nhìn vào Đức Chúa Jesus, là Đấng dẫn đầu và Đấng kết thúc của đức tin, Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước Ngài mà chịu đựng thập tự giá, xem thường sự …., và được ngồi bên phải ngai của Đức Chúa Trời.

 

CÁC CON HÃY ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG

CHỦ ĐỀ: HÃY NHÌN VÀO ĐỨC CHÚA JESUS

Dựa vào 12 ô chữ hàng ngang đã được lật mở, các con hãy điền vào 12 ô trống trong bài viết sau đây:

Bởi một người – …….(1) mà tội lỗi vào trong thế gian, và mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:12, 3:23). Vì …….(2) yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, hầu cho hễ ai tin vào danh con ấy thì được cứu khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi và được …….(3) đời đời. (Giăng 3:16). Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người. Trong thân vị loài người, Ngài đã khởi đầu và kết thúc đời sống hoàn hảo của mình trên đất bằng đức tin vào trong Đức Chúa Trời, để lại cho chúng ta một gương để cho chúng ta noi …….(4) Ngài ( I Phi-e-rơ 2:21). Bởi đức tin vào Đức Chúa Trời con người Jesus đã thắng sự …….(5) của Sa-tan. Bởi đức tin vào Đức Chúa Trời con người Jesus đã làm ra nhiều …….(6) và công bố …….(7). Bởi đức tin vào Đức Chúa Trời con người …….(8) chỉ rao giảng những gì Ngài nhận lãnh từ Đức Chúa Trời. Bởi đức tin vào Đức Chúa Trời con người Jesus đã sống một đời sống đạm bạc, không chỗ …….(9), khi chết, chỉ để lại một tấm áo che thân. Bởi …….(10) vào Đức Chúa Trời con người Jesus đã bỏ đi ý muốn của Ngài để vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bởi đức tin vào Đức Chúa Trời con người Jesus đã chịu (11)……., chịu bất công, chịu khổ, và chịu …….(12). Bởi đức tin vào Đức Chúa Trời con người Jesus đã hoàn thành cuộc đua được đặt ra trước Ngài. Chúng ta hãy nhìn vào gương của Đức Chúa Jesus,là Đấng dẫn đầu và Đấng kết thúc của đức tin( Hê-bơ-rơ 12:2a), để sống một đời sống đắc thắng và hoàn toàn theo ý muốn của Đức Chúa Trời.[1]

Ghi chú:
[1] http://timhieuthanhkinh.net/cuoc-dua-cua-chung-ta/

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Cô, Nguyệt Ánh

Comments are closed.